mickbas200-133piano200-133

På vår Musiklinjens Rock & Pop får du utveckla din musikaliska förmåga och spela och sjunga i ett band. Denna profil har stor genrebredd – Pop, rock, soul och blues – allt hör hemma här. Du kommer att tillhöra en fast grupp som ansvarar för egna spelningar. Du kommer också att genom tillval få möjlighet att delta i andra ensembler och projekt.

Musicerande
På skolan finns det gott om övningsrum och varje ensemble har sitt eget ensemblerum. Förutom spelningar på skolan kommer ditt band att själva ansvara för spelningar i många andra sammanhang. Vi har ett bra samarbete med musiklivet i kommunen.

I profilgemensamma projekt och konserter får du möjlighet att fördjupa dina specialinriktningar och bredda ditt kunnande genom att prova nya saker.

Musikutbildningarna utgör en bra plattform för ditt framtida musicerande som professionell musiker, musiklärare eller som amatörmusiker i olika sammanhang.

Undervisning individuellt och i grupp
På Pop/Rockprofilen ligger stor tonvikt på ensemblespel. Du får individuell undervisning på ditt huvudinstrument och ett biinstrument. Du läser musikteori/gehör i grupp. Du kan också göra tillval både av kärnämnen och andra musikämnen som du då läser tillsammans med de övriga profilerna.

Kostnad för studiematerial
Undervisningen är fri. Böcker, studiematerial, noter och studieresor kostar ca 6500 kr per år. I denna summa ingår även din del av den planerade resan till New York.

Ansökan och antagningsprov
För att bli antagen till skolans musiklinje behöver du göra ett antagningsprov.
Information om proven finner du under Ansökan och antagningsprov >>

Ansökan >>

För mer information

Kontakta oss via e-post här >> 

Se även pdf-filer under Studerande > Informationsmaterial kurser >>

Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna blanketterna. Om den inte finns installerad på din dator kan du klicka här >>

Leave a Comment