korakpersonserkorakpersonserkorakpersonser

Mellansels folkhögskola är en av en handfull skolor i Sverige som ger kyrkomusiker/kantorsutbildning. Sedan höstterminen 2014 är förutom godkänd kyrkomusiker/kantors-examen också en pastoralteologisk utbildning obligatorisk för behörighet till kyrkomusikaliska tjänster inom Svenska kyrkan.

Antagna till kyrkomusikerutbildningen blir automatiskt antagna till utbildningen om inte avanmälan sker av den studerande.

Pastoralteologisk utbildning går bra att läsa parallellt med kantorsstudierna, men kan till stora delar även läsas separat utan direkt koppling till kantorslinjen.

Mer information finner du under pdf-fil:
Pastoralteologisk utbildning >>

Ta mig till ansökan >> 

Leave a Comment