Här på kartan över Mellansel kan ni zomma ut för att hitta var Mellansel ligger i Sverige och zooma in för att se gatan som folkhögskolan ligger på >>

Resor med bil:
Ca 7 kilometer söder om Örnsköldsvik korsar E4:an finns ett vägkors mot Bredbyn. Där ska du svänga av längs väg 348. Efter ca 24 kilometer når du ett avtaget till höger skyltat mot Mellansel. Följ den vägen ca 3 kilometer till Mellansels samhälle. Vid järnvägsstationen svänger du till höger. Följ sedan skyltningen till Folkhögskolan.

Resor via tåg till Örnsköldsviks resecentrum och/eller Mellansel: www.sj.se
Mellansel järnvägstation ligger här >>

Resor via flyg samt flygtaxiwww.sas.se  samt www.flygtaxi.se
Örnsköldsviks flygplats ligger ca 5 mil från Mellansel. Se karta här >>

Via buss från/till Örnsköldsviks resecentrum: www.ybuss.se
Örnsköldsviks resecentrum ligger ca 3,5 mil från Mellansel.

Via buss Örnsköldsviks resecentrum till/från Mellansel: www.dintur.se
Örnsköldsviks resecentrum ligger ca 3,5 mil från Mellansel.

 

 

 

Leave a Comment