orgel200-133 kyrkorgel200-133psalm200-133

Många olika utbildningsvägar
På Mellansels Folkhögskola kan du välja olika vägar för att få din kyrkomusiker-/kantorsexamen.
Kyrkomusikerutbildning, ordinarie eller distans. Båda studievarianter läses som Yrkeshögskoleutbildning, 500 YH-poäng eller Folkhögskolekurs.

För att du ska få behörighet till tjänst i Svenska kyrkan, krävs att du även läser en pastoralteologisk utbildning.  Den pastoralteologiska utbildningen går att läsa integrerat med de musikaliska delarna i Mellansel. Tre veckor (en vecka vid tre olika tillfällen) förläggs studierna vid Svenska kyrkans Utbildningsinstitut i Uppsala (eller Lund). Antagna till vår kyrkomusikerutbildning blir automatiskt antagen till den pastoralteologiska utbildningen om inte avanmälan sker av den studerande.

Vi har även en Grundkurs i orgelspel >> för dig som behöver förberedelse inför din yrkesutbildning, samt Fortbildning för kantorer/kyrkomusiker >>

Kyrkomusikerutbildning
Leder tillsammans med Pastoralteologisk utbildning fram till Kyrkomusiker-/Kantorsexamen.

Som studerande spelar du vid skolans olika gudstjänster och deltar i skolans konsertverksamhet.

Du som söker ska ha en väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång, samt ha behörighet för högskolestudier.

Längd på kursen: 2,5 år inklusive församlingsförlagd LIA (Lärande i Arbete)

Kyrkomusikerutbildning distans
Du som förvärvsarbetar eller är upptagen under veckorna på annat sätt kan glädjas åt en halvfartsvariant på utbildningen. Den har ett identiskt kursinnehåll med helfartsutbildningen.

Distanskursen utgörs av nio intensivhelger på skolan, plus en sommarkurs under juni eller augusti. Du måste därför ha utrustning för att spela in lektionerna samt tillgång till övningsinstrument på din hemort.

Du ska ha datavana och en god studiedisciplin eftersom kursen kräver omfattande självstudier.

Längd på kursen: 4,5 – 5 år inklusive församlingsförlagd LIA (Lärande i Arbete)

Profilval
Vare sig du går kantorsutbildningen som skolbunden utbildning eller på distans, kan du välja mellan två olika profiler. Båda leder fram till kyrkomusiker-/kantorsexamen.
KLASSISK PROFIL med inriktning på klassisk orgel och pianospel.
AFROPROFIL med större tyngdpunkt på kördirigering och brukspiano.

Läs mer om de olika profilerna och antagningskraven i pdf-filerna i slutet av denna sida.

Musicera
På skolan finns det utmärkta möjligheter för musicerande. Vi har välutrustade musiksalar, en egen kyrka och ett skolkapell samt ett 20-tal övningsrum. Det finns sex orglar som du får öva på.

Ansökan
Senast den 15 april vill vi ha din ansökan samt bekräftelseavgift.

Efter sista ansökningsdag får du en kallelse till två obligatoriska
introduktionsdagar. Under dessa dagar får du göra dina spelprov.

Mer information om antagningsprov finner du under
Ansökan och antagningsprov >>

Övriga utbildningar kyrkomusik
För mer information om dessa utbildningar; se rödmarkerade länkar.
Orgellinjen >>
Fortbildning för kantorer/kyrkomusiker >>

Mer information
För ytterligare information kan du kontakta oss här >>

Utbildningsledare Eva Östman >>

Se även pdf-fil Kyrkomusiker-/Kantorsutbildning >>

 

Leave a Comment