Klicka på länkarna för att läsa Kamratförbundets utskick:

Jubileumsskrift Tingsan 100 år 2018 >>

Julmail 2018 >>

Mellanselaren 2018 >>
Mellanselaren 2017 >>

Mellanselaren 2016 >>
Mellanselaren 2015 >>

Mellanselaren 2014 >>
Mellanselaren 2013 >>
Mellanselaren 2012 >>


ÅRSMÖTE
hålls
onsdag 5 juni 2019
kl. 19.30
med efterföljande smörgåstårta.

Mer information kommer i Mellanselaren under våren.

Kamratförbundet och Skolföreningen har gått samman enligt beslut på respektive årsmöte 2017.
Kamratförbundet har inte upphört, utan utgör nu, enligt de nya stadgarna, en egen enhet inom Skolföreningen.


ÖPPET HUS
hålls
lördag 31 mars 2019
med följande program:

12.00   Lunch i Tingsan
13.00   Minikonserter och öppna lektioner, Café
17.00   Middag i Restaurang Tingsan

Med reservation för ändringar.
Mer detaljerat program kommer att läggas ut på vår hemsida och Facebook kort innan Öppet Hus-dagen.


Vill du bli medlem i Skolföreningen och Kamratförbundet?
Här fyller du i din ansökan (Länk) >>
Glöm inte att gå vidare till nästa sida i slutet av formuläret.

Ansökan om medlemskap
Nya medlemmar ansöker om medlemskap genom att fylla i sina uppgifter genom länken ovan och dessutom betala in engångsavgiften om 100 kr för ständigt medlemskap till Skolföreningen vid Mellansels folkhögskola. Som betalningsreferens, vänligen ange personnummer och efternamn.

Gåvor
Om du önskar ge en gåva, betala beloppet till samma plusgiro och ange som betalningsreferens ändamål, efternamn och namn. Missionsgåva går oavkortat till utbildnings- eller sjukvårdsprojekt. Ur Stipendiefonden tas medel till årliga stipendium.

Utträde
Den som önskar utträda ur Skolföreningen meddelar skriftligen skolans expedition: info@mfhs.se

Leave a Comment