Är jag berättigad till studiehjälp eller studiemedel?
Hur söker jag? Var finns blanketten?
När får jag första utbetalningen?

För alla frågor kring studiehjälp och studiemedel, kontakta CSN:

Telefon: 0771-276 000
Hemsida: www.csn.se

 

Leave a Comment