Ta ett år för dig själv och upptäck musiken i lugn och ro.

Du studerar i din egen takt på ditt instrument. På den individuella musikprofilen finns inget krav att vara med i en ensemble utan du jobbar med ditt eget musicerande. Här finns möjlighet att utöka dina kunskaper inom musikteori/gehör, notläsning, ensembleledning eller vad som passar just dig.

Musicerande
På skolan finns det gott om övningsrum. Vi har ett bra samarbete med musiklivet i kommunen.

I profilgemensamma projekt och konserter får du möjlighet att fördjupa dig och bredda ditt kunnande genom att prova nya saker.

Musikutbildningarna utgör en bra plattform för ditt framtida musicerande som professionell musiker, musiklärare eller som amatörmusiker i olika sammanhang.

Undervisning
På individuella musikprofilen ligger fokus på ditt eget musicerande. Du får individuell undervisning på ditt huvudinstrument. Du själv styr stora delar vilka ämnen du vill läsa genom tillval av andra musikämnen som du då läser tillsammans med de övriga musikprofilerna. Du kan även läsa kärnämnen. Det finns också möjlighet att läsa trafikteori och ta körlektioner för att ta körkort. Skräddarsytt just för dig och dina önskemål!

Kostnad för studiematerial
Undervisningen är fri. Böcker, studiematerial, noter och studieresor kostar ca 6500 kr per år. I denna summa ingår även din del av den planerade resan till New York.

Ansökan och antagningsprov
För att bli antagen till skolans musiklinje behöver du göra ett antagningsprov.
Information om proven finner du under Ansökan och antagningsprov >>

Ansökan >>

För mer information

Kontakta oss via e-post här >> 

Se även pdf-filer under Studerande > Informationsmaterial kurser >>

Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna blanketterna. Om den inte finns installerad på din dator kan du klicka här >>