Antagning Musik och Kyrkomusik inför läsåret 2019-2020
För att bli antagen till någon av våra musik- eller kyrkomusikutbildningar behöver du göra antagningsprov.
Vid dessa prov kommer du att få göra spel- och/eller sångprov, samt musikteoretiska prov.

Ansökan samt bekräftelseavgift ska vara oss tillhanda senast 15 april.
(1 mars för tidig ansökan till Musiklinjen. Se information nedan).

Mer information om antagning till musiklinjen respektive kyrkomusikutbildningar här nedanför:

 

Antagning Musiklinjen inför läsåret 2019-2020
Antagningsprov 2019 för Funk & Fusion, Rock samt Individual Gospel Program:
18 mars i Mellansel (prel.)
29 april i Mellansel
3 maj i Stockholm
(Välj ett av dessa datum på ansökningsblankett)

Sista dag för ansökan:
1 mars för prov den 18 mars
15 april för prov den 29 april eller 3 maj

För antagningarna till Musiklinjen tas en bekräftelseavgift om 135 kr ut, som ska vara betald till Bg 5346-4822 eller Swish 123 222 35 43 senast vid sista ansökningsdag. Glöm inte att märka inbetalningen med M (för Musiklinjen) samt namn på den sökande. Din ansökan är inte giltig och du blir inte kallad till prov om du inte betalat anmälningsavgiften. Ingen återbetalning av bekräftelseavgiften kan ske.
Du behöver bara betala en bekräftelseavgift även om du söker flera profiler eller instrument.
I Mellansel ingår fika och lunch i bekräftelseavgiften, i Stockholm ingår kaffe/te.

Efter sista ansökningsdag får du en kallelse till antagningsproven tillsammans med mer information. Kallelsen skickas ut senast 11 mars/18 april förutsatt du betalat din bekräftelseavgift.

För dig som behöver övernatta i samband med antagningarna i Mellansel finns den möjligheten mot avgift (dock ej Stockholm). Detta anmäler du när du fått kallelsen till ditt prov där det även finns mer information.

Obligatorisk låtlista till Musiklinjen läggs ut här ca en månad före antagningsprov >>
Listan med obligatoriska låtar skickas även till de sökande tillsammans med kallelsen.

Antagningsproven sker i två steg. Det första provet sker under morgonen/förmiddagen och är ett spelprov där du tillsammans med kompgrupp bestående av våra musiklärare framför en eller två av de låtar du förberett från vår obligatoriska låtlista. Kompgruppen finns på plats under provet.

Om du gör ett godkänt spelprov, går du vidare till den andra delen, vilket innebär prov i musikteori (tonarter/förtecken, skalor, ackord, notvärden, tonnamn och oktavlägen, intervall, gehör), a vista-spel och intervju. Du får även spela din andra förberedda låt om du inte gjort det i steg ett. Dessa prov sker på eftermiddagen/kvällen.

Ditt spelprov på huvudinstrumentet är det viktigaste av provmomenten.

Antagningsbesked för antagna skickas med mejl samt vanlig post. Reserver meddelas via mejl.
Den som inte gått vidare till proven i andra steget, kommer inte att finnas på vår reservlista och får inget skriftligt besked skickat efter proven.

För mer information, se pdf-filer i denna länk >>
eller Studerande > Informationsmaterial kurser

Här gör du din ansökan till Musiklinjen >>

 

Antagning Kyrkomusikerutbildningar inför läsåret 2019-2020
Kyrkomusiker/Kantorsutbildning samt Orgellinjen:

Antagningsdagar 2019:
7-8 maj i Mellansel.

Sista ansökningsdag: 15 april. För antagningarna till Kantorsutbildningarna och Orgellinjen tas en bekräftelseavgift om 620 kr ut, som ska vara betald till Bg 5346-4822 eller Swish 123 222 35 43 senast 15 april. Märk inbetalningen med K (för Kantorsutbildning) samt namn på den sökande. Denna avgift innefattar mat och boende under antagningsdagarna. Din ansökan är inte giltig förrän vi fått in avgiften. Ingen återbetalning av bekräftelseavgiften kan ske.

Efter sista ansökningsdag, kring 18 april, skickas en kallelse till de två obligatoriska introduktionsdagarna förutsatt att du betalat din bekräftelseavgift. Räkna med att vi startar kl. 09.00 dag ett och avslutar senast kl. 15.00 dag två. Båda dagar är obligatoriska för antagning. Under dessa dagar får du göra antagningsprov i orgel, piano, sång, ensembleledning samt musikteoritester. För mer ingående information om provens omfattning och innehåll, se pdf-fil Kantorsutbildning >>.
Här kan du se exempel på hur teoriprovet ser ut >>

Om du önskar pianoackompanjemang på dina prov är vi tacksamma om du skickar noter så snart som möjligt. Märk noterna med den sökandes namn och skicka till:
Mellansels folkhögskola
Att: Eva Östman
Tingshusgatan 8
895 40 MELLANSEL

Du kan även maila inscannade noter till music@mfhs.se

Antagningsbesked får du den 15 maj.

För mer information, se pdf-filer under denna länk >>
eller Studerande > Informationsmaterial kurser

Här gör du din ansökan till våra kyrkomusikaliska utbildningar >>

 

För mer information
Kontakta utbildningsledare Eva Östman här >>,
eller Tel. 0661-65 44 01

Se även pdf-filer under Studerande > Informationsmaterial kurser >>

Kantors och orgellinjen övningsexempel Teoriprov >>

Disposition orgel vid antagningsprov >>

Du gör din ansökan direkt på webben, se ”Ansökan” i menyraden.

Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna blanketterna. Om den inte finns installerad på din dator kan du klicka här

Leave a Comment