Norrländsk natur + studiero = goda studieresultat och trivsel!
För oss är det viktigt att du trivs. Skolan erbjuder en drogfri, öppen och välkomnande
miljö på kristen grund. Vi välkomnar alla oavsett tro, med varje människas unika
värde i centrum.
Profil: musikkurser på hög nivå, kurser för personer med funktionsnedsättning och
kurser i kristen tro.

BOENDE
Att leva och bo på skolan gör att man träffar vänner för livet. Skolans elevboende och
matsal är nyrenoverade. Några ur personalen bor på skolområdet och det ger en
extra trygghet.

MUSICERANDE PÅ HÖG NIVÅ
För att garantera högsta tänkbara kvalité på våra musikutbildningar har våra lärare
en utpräglad specialisering inom sina ämnesområden. Skolan har ett nära samarbete
med musiklivet i Örnsköldsviks kommun. Vi driver även kvalificerade
yrkesutbildningar: musikproducentutbildning (www.musikmakarna.se) och
kantorsutbildning. Till våra musikutbildningar genomförs obligatoriska
antagningsprov.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
Hos oss får du pröva en annan studieform än vid gymnasiet och komvux för att bli
behörig att söka universitet och högskola.

KRISTEN PROFIL
Vi välkomnar alla oavsett tro eller politisk åskådning. För den som vill delta i en nära
kristen gemenskap, erbjuds regelbundna andakter och mässor. Vår kristna profil
märks även i några av de utbildningar vi bedriver.

STUDERANDE MED SÄRSKILDA BEHOV
Vissa av våra kurser är särkilt anpassade för studerande med särskilda behov, både
för dig som läser med normal studietakt och för dig med behov av långsam
studietakt. Det kan handla om allt från dyslexi, olika syndrom som Asperger och
ADHD till lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Särskilt anpassade kurser för deltagare med neuropsykiatriska funktionshinder och
utvecklingsstörning. Skolbyggnad och matsal är anpassade för deltagare med
rörelsehinder, liksom våra boenderum.

HUVUDMAN OCH STYRELSE
Skolans styrelse består av 7 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, nominerade av
Föreningen Mellansels folkhögskola, EFS i Mittnorrland och Härnösands stift.
För att nå ordförande eller annan styrelsemedlem, vänligen kontakta skolan.

Leave a Comment